Tvorba WWW stránek Praha -Reklamní kampaň na internetu

Internet je dnes nejrychleji rostoucí médium z hlediska investic do reklamy. V současné době internet využívá 5 miliard uživatelů. Nabízíme naše bohaté zkušenosti z oblasti plánování a realizace reklamních a mediálních kampaní na internetu. Provedeme analýzu a vypracujeme mediaplán s ohledem na maximalizaci efektu kampaně.

Přednosti reklamy na internetu: 

  • interaktivita
  • snadné zacílení na konkrétní skupinu
  • relativně nízká cena
  • stále nové kreativní řešení
  • dostupnost 24 hodin denně
  • přesné vyhodnocení efektu kampaně

Mediáplán

Plán rozložení reklamních investic na jednotlivá média a reklamní kanály. Do mediaplánu patří časový rozvrh, v němž budou odvysílány TV nebo rozhlasové spoty, otištěna inzerce a vyvěšena venkovní nebo on-line reklama, podrobný rozpis jednotlivých médií s předpokládaným účinkem na klienty, ceny za jednotlivé části kampaně včetně dosažených slev a výhod a mnoho dalších detailů.

Podíly vyhledávačů na českém internetu: 

Vyhledávač leden 2009 prosinec 2009 nejsilnější měsíc 2009
Seznam.cz 55,94 53,91 leden 55,94
Google (.cz, .com) 31,64 32,85 prosinec 32,85
Zboží.cz 3,15 4,95 prosinec 4,95
Firmy.cz 4,03 3,52 září 4,24
Centrum.cz 2,54 2,50 září 2,75
Bing.com 0,42 0,48 červenec 5,79
Zdroj: Navrcholu.cz

Využití kontextové PPC a CPC reklamy (etarget.cz, sklik.cz apod.)

Pro další úspěšné navýšení návštěvnosti stránek Vám zrealizujeme internetové kampaně v systémech kontextové i CPC reklamy:
sKlik
AdFox
Etarget
GoogleAdWords

Výhodou tohoto typu kampaně je vedle kontextového spojení s textem platba pouze za proklik, možnost zacílení dle kontextu textu jednotlivých článků, inzerce na nejčtenějších českých internetových serverech typu iDnes.cz, Novinky.cz, Aktuálně.cz, Seznam.cz, Nova.cz adpod. V tomto ohledu doporučujeme především využití kontextových reklamních systémů E-Target a adFox.

Co je kontextová a textová reklama?

V souvislosti s kontextovou reklamou se definice zobecňuje na textovou reklamu. Kontextová reklama přitom nemá danou formu, jen je spíš z technických a formátovacích důvodů načtení a zobrazení textu jednodušší. Kontextová reklama se zobrazuje v souvislosti a na základě zjištěného obsahu stránky a požadavků na zobrazení v takové souvislosti - kontextu. Na takovém místě může být načten a zobrazen různý počet reklam.
Kontextová reklama je cílena na konkrétní slova a sousloví zjištěné v textovém obsahu stránek. Kontextové systémy navíc používají složité metody vyhodnocování relevance takto zjištěných slov. Relevancí je četnost výskytu klíčového slova v dokumentu, jeho umístění v těle stránky (nadpis, popis nebo název stránky, tělo textu) na okolních stránkách v dané doméně nebo adrese umístění stránky apod.
Textová reklama je pouze jednou z grafických forem reklamy a její cílení může být libovolné i kontextové.


Jak funguje kontextová reklama?

Zadavatel si vybere libovolná klíčová slova a vytvoří svůj textový inzerát. Textový inzerát se obvykle skládá z titulku, popisu a odkazu na webové stránky zadavatele.
Pokud je kampaň spuštěna, zobrazuje se textová reklama na webových stránkách členů reklamního systému. Textový inzerát je zobrazen v kontextu se stránkou, kterou si právě návštěvník daného webu prohlíží.
Příklad
Inzerentem je cestovní kancelář. Pracovník cestovní kanceláře se přihlásí do systému poskytovatele kontextové reklamy. Zvolí si klíčová slova dovolená, zájezd, prázdniny a volno. Tato slova zadává do systému pro správu kontextové reklamy. Kampaň se spustí. Textová reklama na cestovní kancelář se zobrazuje na webech, kde se vyskytují klíčová slova dovolená, zájezd, prázdniny a volno.

Zdroj: Wikipedia.org